Konsultation kun efter forudgående aftale!

HUSK mundbind hvis du har luftevejs symptomer!

Sundhedskort skal medbringes hver gang! Alternativt brug Appèn “sundhedskortet” på din smarttelefon.

Konsultationen skal som udgangspunkt kun omhandle et emne. Kommer du til årskontrol kan der ikke blive drøftet andre lidelser. Så bedes du bestille en tid mere.

Får du fast medicin, skal du som udgangspunkt møde til en årskontrol.

Vores dygtige behandlingssygeplejersker kan varetage kontroller af kroniske lidelser så som forhøjet blodtryk, diabetes type 2, KOL m.m.

Lægerne træffes telefonisk kl. 8 – 8.45, men du stilles videre via sekretæren.

Telefontiden er forbeholdt korte samtaler herunder efter aftale prøvesvar   – samt anmodning om sygebesøg. Tid kan godt aftales med sekretæren til akut konsultation. Øvrig tidsbestilling og medicinbestilling henvises til sekretæren efter kl. 9.

Hvis du får fast medicin, kræver dette løbende vurdering af læge eller sygeplejerske. eller som minimum en årlig kontrol. Dette gælder også selv ved ordination af almindelige panodil el lign.

Når du kommer til konsultation, sørger vi for, at der er ordineret medicin nok til næste planlagte kontrol. På den måde er der styr på medicinen, samtidig med at du undgår unødvendige henvendelser vedrørende receptfornyelse.

Vanedannede medicin kan kun fornyes ved personligt fremmøde i klinikken. Hvis du får medicin udskrevet af andre speciallæger, skal du have dine recepter fornyet hos dem. Kontakt venligst sekretæren telefonisk eller mail, hvis du oplever problemer.

Tidsbestillinger, receptfornyelser, m.v.:

Akuttid tidsbestilling mellem kl 8.00-8.45.
Øvrigt ved sekretærern alle dage fra kl. 9 – 12

Akutte henvendelser:
Ved akut behov for lægehjælp henvises til klinikkens akut telefon 40 47 08 88 Efter kl. 14 henvises til vagtring

Efter kl 16 henvises til lægevagten 70 11 31 31.

Afbestilling:
Vi henstiller til fremmøde med henblik på, at kunne udnytte vores ressourcer optimalt og for at nedbringe ventetiden.
Afbestilling af aftalt konsultation skal ske senest kl. 8.30 på dagen for konsultationen, enten pr. telefon eller ved at skrive afbud på mail.