Konsultation kun efter forudgående aftale!

HUSK mundbind!

Sundhedskort skal medbringes hver gang!

Konsultationen skal som udgangspunkt kun omhandle et emne. Kommer du til årskontrol kan der ikke blive drøftet andre lidelser. Så bedes du bestille en tid mere.

Får du fast medicin, skal du som udgangspunkt møde til en årskontrol.

Vores dygtige behandlingssygeplejersker kan varetage kontroller af kroniske lidelser så som forhøjet blodtryk, diabetes type 2, KOL m.m.

Lægerne træffes telefonisk kl. 8 – 8.45 på tlf.: 86 42 08 88

Telefontiden er forbeholdt korte samtaler herunder efter aftale prøvesvar   – samt anmodning om sygebesøg og akut konsultation. Øvrige tidsbestilling og medicinbestilling henvises til sekretæren.

Hvis du får fast medicin, kræver dette løbende vurdering af læge eller sygeplejerske. Når du kommer til konsultation, sørger vi for, at der er ordineret medicin nok til næste planlagte kontrol. På den måde er der styr på medicinen, samtidig med at du undgår unødvendige henvendelser vedrørende receptfornyelse.

Vanedannede medicin kan kun fornyes ved personligt fremmøde i klinikken. Hvis du får medicin udskrevet af andre speciallæger, skal du have dine recepter fornyet hos dem. Kontakt venligst sekretæren telefonisk eller mail, hvis du oplever problemer.

Tidsbestillinger, receptfornyelser, m.v.:
Hos sekretærerne fra kl. 9 – 12 og fra kl. 13 -14 – dog fredag fra  kl. 9-12.

Akutte henvendelser:
Ved akut behov for lægehjælp – henvises til klinikkens akut telefon på  tlf.: 40 47 08 88 – efter kl. 16 henvises til lægevagten tlf.: 70 11 31 31.

Afbestilling:
Vi henstiller til fremmøde med henblik på, at kunne udnytte vores ressourcer optimalt og for at nedbringe ventetiden.
Afbestilling af aftalt konsultation skal ske senest kl. 8.30 på dagen for konsultationen, enten pr. telefon eller ved at skrive afbud på mail.